Norges beste øl og bryggeri 2010


Fra nor-ale.org: Rundt regnet 100.000 medlemmer av landets ølklubber tilknyttet NORØL (Norske ølklubbers landsforbund) og NORBRYGG (Norsk hjemmebrygerforening) er for femte år på rad blitt invitert til å kåre det ølentusiastene mener er Norges beste øl og bryggeri. Nytt av året er at vi også har bedt om stemmer på beste serveringssted og utsalgssted.

Interessen for å stemme har i år vært omtrent identisk med i fjor, noe som kanskje må sees i sammenheng med at 2009 var et rekordår i denne sammenhengen. Mens antall nye norske øl økte fra 73 i 2009 til 81 i år har det tatt helt av med nye importøl som gikk fra 170 til 248 dette året. Riktignok har mange av de nye ølene kommet i ganske små kvanta med begrenset distribusjon. Stemmene har som vanlig også spredd seg godt, 54 av de norske ølene har mottatt stemmer mot 88 av de utenlandske.
Her er resultatene med prosentandelen av fordelte poeng i parentes. Les mer her.